Linky AB (publ) offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda på cirka 11 miljoner kronor på en pre-money-värdering om cirka 35 miljoner kronor. Emissionen tecknades av befintliga ägare samt nya investerare, bland annat EPTI och Angelgate AG med en blandning av en kontantemission om cirka 2,25 miljoner kronor, där styrelsemedlemmar i Linky och EPTI tecknar för cirka 300 000 kr som är villkorade av stämmobeslut, samt kvittningsemission om cirka 8,75 miljoner kronor.

Linkys unika Platform-as-a-Service-lösning möjliggör för företag, operatörer och markägare att enkelt hantera, underhålla och ta betalt för sina bestånd av parkeringsplatser. Produkten har både en vanlig app och en helt webbaserad app (PWA) som möjliggör för ett app- och kontolöst flöde utan krav på registrering för att boka och betala parkering samt laddning direkt genom en enkel URL eller QR-kod.

Efter genomförd finansieringsrunda minskar Linky signifikant sin skuldsida samt att bolaget beräknas vara kassaflödesneutralt under nära framtid och ha en bibehållen fortsatt tillväxt om cirka 20 % month-over-month (MoM) under 2023.

Linky har sedan 2022 ett 10-årigt exklusivt kundavtal med Parkman, en av Sveriges största parkeringsoperatörer med anläggningar såsom Friends Arena, Nordstan, Mobilia Malmö m. fl. Parkman har under 2022 även förvärvat Parking Partner vilket stärker Linkys position på marknaden. Efter förvärvet beräknas Parkman omsätta över 500 miljoner kronor där Linkys avtal omfattar all digital biljettförsäljning. Inom de kommande veckorna tillkommer en ökning på 85 nya anläggningar, utöver de 95 anläggningar Linky redan innehar.