Finansiell kalender

För att Linky:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. Linky publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

Linky eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. Linky kommunicerar kontinuerligt delårsrapporterna.

 

24 Apr 2023 Bokslutskommuniké 
30 Jun 2023 Årsstämma kl. 12.45
23 Aug 2023 Sexmånadersrapport (1 jan 2023 – 30 jun 2023)