Alla bra saker tar sin tid, detta gäller även företagsförvärv. Förvärvet av Apparkingspot börjar närma sig sitt slut, vi på Linky är stolta över detta och ser fram ett nytt kapitel i bolagets resa. 

ApParkingSpot är ett publikt bolag med över 600 aktieägare och tillhandahåller ett koncept för uthyrning av parkeringsplatser mellan privatpersoner, organisationer och företag. Genom integrering av ApParkingSpot tjänst i Linkys unika Platform-as-a-Service-lösning med sömlös betalning via webb- eller QR-kod kan det nya gemensamma bolaget åtnjuta omfattande synergier genom sina respektive kompletterande tjänster inom parkeringsteknik. 

Bolaget som förvärvas, Apparkingspot har bytt namn till Linky AB, vilket innebär att alla aktieägares aktier i Apparkingspot kommer byta namn till Linky AB, detta kan alla aktieägare se i sina depåer. 

En ytterligare nyhet är att, på Linkys nya hemsida (https://linky.se) kan alla prenumerera på nyheter som läggs upp löpande samt nyhetsbreven till aktieägare som kommer att skickas ut varje kvartal. Linkys nya hemsida har en ny grafisk design, aktieägarna kan även erhålla diverse rapporter för mer djupgående information.  

En kort sammanfattning om förvärvet mellan Linky och Apparkingspot:

  • Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att det gemensamma (“Nya Bolaget”) kommer att tillhandahålla en B2B2C Platform-as-a-Service-lösning (PaaS) vilken möjliggör för företag, organisationer, föreningar, städer, operatörer och privatpersoner att enkelt hyra, hantera, underhålla och ta betalt för sina bestånd av parkeringsplatser och laddningsstationer.
  • ApParkingSpot har namnändrats till Linky AB (publ).