Hur startar och stoppar man kameraparkering?

När du kör in på en kameradriven parkeringsplats registreras ditt registreringsnummer och din infart. Därefter kan du starta din parkering i Linky.

Observera: Du kan endast starta en kameraparkering efter du har kört in i parkeringen och ditt registreringsnummer har registrerats av kameran.

Parkeringen avslutas och betalas automatiskt när du lämnar parkeringen.

Vissa parkeringar har en inledande gratis period, och om du befinner dig inom den tiden ska det inte tas ut någon avgift. Linky justerar också den fria tiden om du har registrerat din bil enligt instruktionerna på varje plats.