Allmänna villkor

Allmänna villkor

Effektiv från och med 07 Juli 2022

Följande villkor reglerar förhållandet mellan dig och oss. Vi är Linky AB (publ), Linnegatan 87a, 115 23 Stockholm, Sverige. Genom att öppna ett konto hos oss (’kontot’) samtycker du till att vara bunden av villkoren i dessa Allmänna villkor som reglerar din användning av kontot. Läs dessa villkor noggrant och förvara dem för framtida referens. Om du har några frågor om informationen nedan, vänligen kontakta vår kundtjänst. Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” avser Linky AB  (”Linky”). Uttrycket ”Webbplats” hänvisar till vår webbplats (linky.se) , med ändringar från tid till annan. Termen ”App” hänvisar till vår ”Linky” -app för iOS- och Android-operativsystem, med ändringar från tid till annan. Uttrycket ”Tjänster” avser vårt parkeringssök- och bokningssystem för parkeringsområden på gata, på parkeringsplatser och i garage och relaterade produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som vi kan erbjuda från tid till annan, inklusive webbplatsen och appen (tillsammans , ”Tjänsterna” eller “Tjänsten”) som tillhandahålls enligt dessa villkor (”Villkor”). Termerna ”du” och ”din” avser den person eller det företag som registrerar sig för eller använder de tjänster som erbjuds av oss.

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor gäller för din användning av webbplatsen, appen och tjänsterna som ägs eller drivs eller erbjuds av oss.

1.2 Linky samtycker till att tillhandahålla de tjänster du registrerar dig för. Våra tjänster består av a) att erbjuda en plattform för användare att hyra parkeringsplatser från privata ägare av parkeringsplatser eller professionell parkeringsplats eller garageoperatörer (tillsammans ”Operatörer” och ”Parkeringsmöjligheter”) och b) för sådana operatörer att erbjuda sina parkeringsmöjligheter . Dessutom gör vi det möjligt för dig att använda bokningstjänster från andra tjänsteleverantörer. Du samtycker till att fullgöra de skyldigheter som anges i dessa Allmänna Villkor som krävs för att vi ska kunna leverera Tjänsterna.

1.3 Vi ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att få tillgång till och använda Tjänsterna endast för din personliga eller för din privata kommersiella användning. Du samtycker till att inte störa eller försöka störa driften av Tjänsterna på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa din tillgång till delar av eller hela Tjänsten utan föregående meddelande eller ansvar.

1.4 Vi arbetar som en plattform, vilket innebär att de parkeringsmöjligheter som erbjuds i våra Tjänster inte erbjuds av oss utan av respektive operatörer. Vi kan agera som agent för respektive operatör och kan utfärda en faktura för deras räkning men vi hyr inte Parkeringsmöjligheterna i vårt eget namn. Avtalsförhållandet avseende hyran av Parkeringsmöjligheterna är enbart mellan dig och operatörerna.

2. Öppna ett konto

2.1 Du kan öppna ett konto med oss på något sätt som kan erbjudas av oss från tid till annan, inklusive men inte begränsat till på vår App, på vår hemsida, genom att kontakta vår kundtjänst, genom att vi kontaktar dig eller genom att fylla i ett formulär (’Registreringskanalerna’).

2.2 För att öppna ett konto måste du ge oss information som krävs i Registreringskanalerna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra listan med nödvändig information. Underlåtenhet att förse oss med nödvändig information kan hindra dig från att öppna kontot.

2.3 Att öppna ett konto hos Linky är gratis. Du debiteras endast om du hyr några Parkeringsmöjligheter från någon Operatör.

2.4 Du kan slutföra registreringen genom att välja “[Registrera dig]” – knappen i Tjänsten. Vi kan kräva att du bekräftar din e-postadress genom att klicka på en länk som skickas till din e-postadress innan vi tillåter dig att komma åt de andra Tjänsterna.

3. Kontoinformation

Du kan när som helst ändra din kontoprofil. Du samtycker till att förse oss med din giltiga registreringsinformation, inklusive, utan begränsning, din kontaktinformation. Du får inte efterlikna eller förvränga din identitet för oss. Det är ditt ansvar att granska och revidera din kontoinformation så att den alltid är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto om det innehåller osann information. Du samtycker till att meddela oss omedelbart i händelse av obehörig användning.

4. Att hyra en Parkeringsmöjlighet

4.1 Du kan använda Tjänsterna för att betala för parkering på olika sätt, varav några eller alla kan sluta stödjas av oss när som helst. För att boka en parkeringsmöjlighet måste du välja respektive parkeringszon för Parkeringsmöjligheten som visas i vår Tjänst och ange avsedd parkeringstid och / eller varaktighet. Det är din skyldighet att se till att du har valt rätt parkeringszon.

4.2 Linkys Tjänster kan endast användas på parkeringsplatser, områden och zoner som listas i Linky-appen från tid och annan och/eller platser, områden och zoner som är utrustade med Linkys skyltar. Vissa Parkeringsmöjligheter kanske bara är tillgängliga om du registrerar dig för och använder vissa kompletterande parkeringstjänster som erbjuds av tredje part enligt beskrivningen nedan (’Tredjeparts tjänster’). Bokningsprocessen för sådana tjänster från tredje part kan skilja sig från bokningsprocessen med endast våra Tjänster, men det kommer att förklaras i respektive tjänst.

4.3 Om du bokar en Parkeringsmöjlighet med endast vår Tjänst, visar vår Tjänst kostnaden för användningen av Parkeringsmöjligheten för den avsedda parkeringstiden eller per tidsenhet tills du avslutar Parkeringsmöjligheten. Linky provision ingår i priset av parkeringen. Dessutom kommer du att bli ombedd att välja betalningsalternativ och sedan måste du godkänna bokningen genom att välja knappen ”Start”.

4.4 Parkeringssessionen avslutas antingen genom att nå önskad tid eller den begränsade (lagliga) parkeringstiden i området, eller kan avslutas av dig manuellt eller vid förekommande fall genom kameraregistrering.

4.5 Du kan när som helst förlänga din hyra av Parkeringsmöjligheten genom att lägga till ytterligare tid och slutföra bokningsprocessen. Gäller ej kamerakontrollerade parkeringar vilka avslutas vid utfart.

4.6 Du accepterar att användning av Tjänsterna inte garanterar dig en parkeringsplats. Du bör starta en parkeringssession först efter att du har hittat en tillgänglig Parkeringsmöjlighet.

4.7 Om du vill använda tjänster från tredje part via våra Tjänster kan du behöva installera sådana tredjepartsappar och ansluta ditt användarkonto för tredje part genom att lagra dina inloggningsuppgifter för sådan tredjepartstjänst i vår app. Genom att ansluta sådana konton och lagra dina inloggningsuppgifter i appen ger du Linky fullmakt att ansluta till och interagera med respektive tredjeparts tjänster på dina vägnar. Detta anges tydligt för användarna i anslutningsprocessen för sådana konton.

4.8 Linky samlar in information om parkeringsplatser och priser genom användarens egen interaktion med Linkys app. Du samtycker till att ge Linky obegränsad rätt att samla in, lagra och använda denna information enligt Linkys eget gottfinnande och under obegränsad tid.

5. Verifiering av parkeringstransaktion

Statusen för dina parkeringstransaktioner kommer att finnas tillgänglig i realtid på ditt Linky-konto och kan nås med appen. Efter eget gottfinnande kan Linky erbjuda verifieringstjänster via SMS, App-meddelanden eller andra meddelandemetoder. En sådan tjänst, om den tillhandahålls och prenumereras på, kan medföra ytterligare kostnader.

6. Parkeringskvitton

Baserat på den produkt- och parkeringsleverantör som du har valt kan Linky förse dig med parkeringskvitton via e-post och / eller SMS och / eller i appen när parkeringen är avslutad.

7. Hantera ditt konto

7.1 Du kan komma åt ditt konto för att se din kontoinformation, parkeringshistorik och ändra information med vår app eller genom att kontakta vår kundtjänst.

7.2 Du kan när som helst komma åt och skriva ut ett kontoutdrag av kontot. Linky lagrar din parkeringsinformation i minst 3 månader.

8. Ansvar för personligt lösenord

9. Obehörig användning av Tjänsten

Ditt användarnamn och lösenord används för att logga in och komma åt appen. Du ska omedelbart rapportera till Linkys kundtjänst om det finns anledning att anta att någon annan har fått tillgång till ditt konto eller kunskap om lösenordet.

9.1 Du måste kontakta oss omedelbart om du tror att ditt konto har använts av en obehörig person.

9.2 Om du tror att din telefon har stulits eller att någon har överfört eller kan felaktigt kan debitera ditt konto utan ditt tillstånd, måste du kontakta kundtjänsten. Om du inte meddelar oss omedelbart och du är försumlig eller bedräglig i hanteringen av kontot kan du drabbas av ytterligare avgifter.

9.3 Om ditt telefon- eller kreditkort har rapporterats förlorat eller stulet kan vi stänga kontot för att hålla både dina och våra förluster så låga som möjligt.

10. Avgifter

10.1 Operatörerna debiterar dig för parkeringsavgifter och serviceavgifter som kan vara tillämpliga från tid till annan. Operatörerna kan ge Linky eller en tjänsteleverantör från Linky rätt att samla in avgifterna för deras räkning. Operatörerna tar ut avgifterna på ditt kreditkort, betalkort eller med någon annan betalningsmetod som accepteras från tid till annan. Förutom operatörernas parkeringsavgift kan service avgift tillkomma.

10.2 Du bemyndigar oss, tills vidare, att debitera ditt konto för extra avgifter som du får som överstiger din tidigare bokning då och när dessa avgifter ska erläggas.

10.3 Parkeringsavgifter kan ändras av parkeringsoperatörerna när som helst före bokning. Avgifterna kan inte ändras när parkeringsmöjligheten har hyrts. Ändringar av parkeringsavgifter ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för några avgiftsökningar.

11. Ångerrätt

Detta avtal täcks av distansavtalslagen (Distansavtalslagen; 2005: 59). Observera dock att ångerrätten för parkeringsbiljetter anses vara förverkad och skyldigheten att betala uppkommer omedelbart i samband med att du börjar använda Tjänsterna.

12. Påminnelser

Du bekräftar och samtycker till att lyckad överföring och mottagning av SMS-meddelanden, meddelanden som genereras av appen och e-postmeddelanden (tillsammans ’Påminnelser’) inte garanteras och att du är ansvarig för att aktivera och inaktivera en parkeringstransaktion i tid . Du bekräftar vidare och godkänner att framgångsrik överföring och mottagning av påminnelser är beroende av hur din mobiltelefon, din mobiltelefonleverantör och / eller din internetleverantör fungerar. Linky har inget ansvar för de skador och kostnader som du har orsakat av att du inte har fått en påminnelse i tid eller av att din mobiltelefon, mobiloperatör och / eller internetleverantör inte fungerar tillfredställande.

13. Hantering av bestridande, utredning av en Linky-transaktion och återbetalningar

13.1 Om du vill bestrida en avgift eller en parkeringstransaktion, måste du meddela Linky eller i händelse av tredje parts tjänster respektive operatör. Meddelandet ska tydligt ange din personliga information, felets art och beloppet i tvisten. Du samtycker till att betala all obestridd del av transaktionen i tvist.

13.2 Om du bestrider i enlighet med paragraf 13.1 kan Linky göra en utredning. Bestridande relaterade till felaktiga parkeringsavgifter hanteras av operatören. Om utredningen förlängs uppdaterar vi dig via e-post eller telefon om status och förväntad tid för utfall.

13.3 Om och när ett bestridande befinns vara giltigt, ska Linky utan dröjsmål och på operatörens vägnar kompensera dig med tvistbeloppet. Du samtycker till att acceptera betalningar till de kreditkort som finns tillgängliga på ditt konto vid tidpunkten för beslutet. Vi tillhandahåller inte kontantåterbetalningar.

13.4 Om bestridandet avslås ska Linky informera dig via e-post och / eller telefon om utredningsresultatet och orsakerna till beslutet.

14. Avstängning eller annullering av ditt konto av dig

14.1 Du kan avbryta kontot när som helst genom att kontakta vår kundtjänst. Avbokningen träder i kraft i slutet av den aktuella faktureringsperioden för dina pågående bokningar och först efter avräkning av eventuella utestående avgifter på ditt konto. Din uppsägning av dessa Allmänna Villkor påverkar inte några av våra rättigheter eller dina skyldigheter som följer av dessa Allmänna Villkor innan uppsägning.

14.2 Linky förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av ditt konto och / eller säga upp dessa villkor och avbryta ditt konto när som helst efter eget gottfinnande av all rimliga orsaker, inklusive, utan begränsning, ditt underlåtenhet att betala för Tjänsterna enligt dessa Allmänna villkor, eller om du bedriver bedräglig aktivitet i samband med Tjänsterna eller på annat sätt har brutit mot dessa Allmänna villkor.

14.3 Efter det att kontot har avslutats, kommer dessa Allmänna villkor att fortsätta att gälla så länge mellanhavanden mellan parterna inte slutgiltigt avslutas.

15. Dina skyldigheter och åtaganden

15.1 Om du misslyckas med att använda våra Tjänster korrekt och i enlighet med dessa villkor kan du få en parkeringsbot, straffavgift eller få ditt fordon beslagtaget för parkering utan giltig parkeringsbiljett eftersom respektive myndighet eller operatör kanske inte kan verifiera din bokning.

15.2 Du måste ange ett giltigt zonnummer eller, om tillgängligt, använda de geografiska platsfunktionerna som tillhandahålls och välja det fordon som ska parkeras och ställa in önskad parkeringstid och följa instruktionerna i vår app eller webbplats. Det är ditt ansvar att hitta och välja rätt zonnummer för det specifika parkeringsområdet. Linky avsäger sig allt ansvar relaterat till dylika inmatningsfel.

15.3 Det är ditt ansvar att se till att parkeringstransaktionen har startat korrekt. För att vara säker på att parkeringstransaktionen har startats, bör du kontrollera appens statusskärm.

15.4 Det är ditt ansvar att starta en parkeringstransaktion med rätt registreringsnummer för fordonet.

15.5 Det slutliga parkeringspriset beräknas när parkeringstransaktionen är avslutad och baseras på parkeringsoperatörens prispolicy för det specifika parkeringsområdet. När priset för parkeringssessionen är fast och inte tidsberoende kan vi debitera det omedelbart vid start.

15.6 Alla meddelanden och skyltar eller anvisningar från relevanta parkeringsmyndigheter / operatörer, vare sig de är offentliga eller kommersiella, ska ha företräde framför all information som du får från oss. Parkeringsoperatörernas parkeringsregler gäller dig och din användning av Tjänsten undantar dig inte från att följa deras regler.

15.7 Du ansvarar för alla böter, biljetter eller påföljder som utfärdas mellan tidpunkten för parkering av fordonet och meddelandet via mobiltelefon eller internet om att fordonet är giltigt parkerat. Det är ditt ansvar att stoppa en parkeringstransaktion (om det är tillåtet enligt bokningen) i slutet av parkeringstransaktionen (dvs. innan du lämnar parkeringsanläggningen). Vid kameraövervakade parkeringsplatser stoppas dock parkeringen automatiskt vid utfart med fordonet.

15.8 I händelse av att Tjänsterna inte är tillgängliga (delvis eller helt), eller att din mobiltelefontjänst inte är tillgänglig (delvis eller helt), måste du betala tillämplig parkeringsavgift på plats (t.ex. genom att köpa en parkeringsbiljett från lämplig parkeringsautomat), annars får du inte parkera vid den aktuella parkeringen.

15.9 Du ansvarar för alla avgifter som är förknippade med användningen av din mobiltelefon inklusive men inte begränsat till avgifter som tas ut av din mobiloperatör.

15.10 Det är ditt ansvar att det registrerade kredit- eller bankkortsinformationen är giltigt, har tillräckligt saldo och inte blockeras eller har upphört att gälla. Det är ditt ansvar att ange ny kredit- eller bankkortsinformation minst en månad innan kortet går ut.

15.11 I händelse av sen betalning förbehåller sig Linky rätten att debitera dig ränta i enlighet med lagstadgad fördröjningsränta samt en lagstadgad påminnelseavgift och, i tillämpliga fall, administrativ avgift. Linky förbehåller sig rätten att överföra fordringarna för obetalda parkeringsavgifter till tredje part. Linky förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av eller stänga ditt konto om du inte betalar i tid.

15.12 Du är ansvarig för att du kontinuerligt följer dessa Allmänna villkor. Du får inte, och får inte tillåta andra, att delta i aktiviteter som är förbjudna av oss, inklusive, utan begränsning: (a) avsiktligt åtkomst till data som inte är avsedda för din användning; (b) att försöka bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt tillstånd, eller störa Tjänsterna eller produkter och tjänster som erbjuds som en del av Tjänsterna; (c) vidta åtgärder för att erhålla Tjänster som du inte har rätt till; eller (d) bistå eller tillåta någon att delta i någon av de aktiviteter som beskrivs ovan.

16. Ändringar i Tjänsten eller Allmänna villkoren

Linky förbehåller sig rätten att ändra eller utöka dessa Allmänna villkor när som helst med med omedelbar verkan, förutsatt att detta är nödvändigt och inte ger nackdelar för användaren i strid med god tro. En ändring kan vara nödvändig för att återspegla en förändring av den rättsliga situationen. Nyutfärdade domstolsbeslut anses också vara en förändring av den rättsliga situationen. Förändringar och utveckling av Linkys Tjänster kan också kräva ändringar eller tillägg av villkoren. Alla ändringar eller tillägg av dessa Allmänna villkor ska meddelas på lämpligt sätt skriftligen minst fyra veckor innan de träder i kraft. Som regel ska anmälan om ändring av de Allmänna villkoren göras via e-post, men under alla omständigheter vid nästa start/omstart av appen eller inloggning på webbplatsen. Användaren ska ha rätt att invända mot varje ändring eller tillägg inom sex veckor efter publicering och möjlighet att informera Linky. I händelse av en invändning inom rätt tid, ska båda parter ha rätt att säga upp avtalet för goda skäl i enlighet med bestämmelserna om uppsägning häri. Detta påverkar inte andra rättigheter till uppsägning. Om användaren inte gör invändningar inom invändningsperioden eller om den fortsätter att använda Tjänsterna efter denna period, ska ändringen eller tillägget anses ha godkänts och blir en integrerad del av avtalet. Som en del av informationen om ändringarna av dessa Allmänna villkor ska Linky specifikt fästa användarens uppmärksamhet på rätten till invändningar och uppsägning, tidsfristen och de rättsliga konsekvenserna, särskilt när det gäller underlåtenhet att invända.

17. Arbetsdagar och öppettider

Våra arbetsdagar är vardagar exklusive helgdagar. Våra öppettider är 9-17h CET.

18. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning Linky kräver betalning för tjänster, är Linky endast ansvarigt för ersättning vid skadlig avsikt och grov vårdslöshet.

I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är Linky också ansvarig för mindre försummelser.

Väsentliga avtalsförpliktelser, inklusive så kallade kardinalförpliktelser i den mening som avses i rättspraxis, ska förstås som de skyldigheter som gör det möjligt att utföra korrekt utförande av avtalet i första hand och på vilken fullgörande användaren kan lita på.

Om och i den mån Linky tillhandahåller tjänster gratis, är Linky endast ansvarig för ersättning i händelse av skada orsakad av grov vårdslöshet och skadlig avsikt, även i händelse av väsentliga avtalsförpliktelser.

I händelse av skadeståndsanspråk på grund av en försumlig överträdelse av kardinalförpliktelser ska skadeståndet i varje fall begränsas till den förutsebara skadan.
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte ansvar i händelse av dödsfall, kroppsskada och hälsa eller i händelse av att Linky har antagit en garanti eller ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar.

Ovanstående undantag eller begränsningar av ansvar ska också gälla för Linkys anställdas, arbetstagares, personal, representanter och ställföreträdare, särskilt till förmån för aktieägarna, personalen, företrädarna, juridiska personer och deras medlemmar med avseende på deras personliga ansvar.

19. Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning för Parkeringsmöjligheter

Linky äger inte, kontrollerar eller driver Parkeringsmöjligheter. Följaktligen garanterar Linky inget med avseende på sådana anläggningar. Linky ansvarar inte för skador av något slag som uppstår eller är relaterade till någon operatör eller dess drift och tjänster, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande och följdskador, såvida inte Linky själv har (åtminstone i tillägg till operatören) orsakat sådana skador.

20. Skadestånd

Utan att begränsa någon av de övriga rättigheterna för Linky enligt dessa villkor, om du inte är en konsument utan använder våra Tjänster som ett företag, godkänner du att ersätta, försvara och hålla oss, våra dotterbolag och vart och ett av våra respektive dotterbolag, medarbetare, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, anställda, oberoende entreprenörer och leverantörer, skadeslösa från alla anspråk, krav, åtgärder, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, på grund av eller som uppstår på grund av följande händelser: (i) vårt tillhandahållande av all information från dig som är felaktig; (ii) ditt brott mot någon garanti, representation eller annan skyldighet som anges i dessa Allmänna villkor; (iii) din oaktsamhet eller uppsåtliga försummelse; (iv) din överträdelse av någon lag, reglering eller rättighet för någon tredje part.

21. Användning av mobiltelefoner under körning kan vara farligt

Observera att använda en mobiltelefon eller någon annan enhet under körning kan vara farligt och vi rekommenderar att du inte använder denna Tjänst när du kör ett fordon. Du samtycker till att hålla Linky skadelöst från något eller allt ansvar för skada, förlust eller skada relaterad till användning av Tjänsten eller kontot när du kör någon form av fordon.

22. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, kommer denna bestämmelse att anses vara avskiljbar från de återstående Allmänna Villkoren och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Dessa Allmänna villkor är hela avtalet mellan dig och oss inom ämnet.

23. Gällande lag, jurisdiktion och plats

Dessa Allmänna villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter eller FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor. Om du är en juridisk enhet och inte en fysisk person godkänner du domstolens exklusiva behörighet på Linkys verksamhetsställe.

24.1 Kontot och dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor får inte tilldelas en tredjepart. Vi kan när som helst överföra våra rättigheter enligt detta avtal.

24.2 Användning av kontot är föremål för alla tillämpliga regler och rutiner hos andra betalningsförmedlare, clearinghus eller andra entiteter som är involverade i transaktioner.

24.3 Vi ger inte upp våra rättigheter genom att fördröja eller inte utöva dem när som helst.

24.4 Om någon av villkoren i dessa Allmänna villkor av domstol finnes vara olaglig eller inte verkställbar, kommer alla andra villkor fortfarande att gälla.

24.5 Vi avser att Tjänsterna endast ska användas av vuxna och personer eller företag som kan bilda juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. För att kunna använda Tjänsterna måste en användare uppnått laglig ålder för att kunna köra ett fordon. Individer under denna ålder anses vara minderåriga och ska inte använda Tjänsterna. Om du inte kvalificerar dig har du inte rätt att använda våra Tjänster och du har inte vårt samtycke till att göra det. Linky kan begära åldersverifiering.

24.6 Europeiska unionens kommission tillhandahåller en internetplattform för tvistlösning online (så kallad OS-plattform).

OS-plattformen fungerar som en möjlighet för tvistlösning utanför domstol om avtalsförpliktelser som följer av köpeavtal online eller avtal mellan konsumenter och företagare med hemvist / säte i Europeiska unionen.

Plattformen kan nås genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Linky är inte villig att delta i en sådan tvistlösning utanför domstol för tvister som härrör från avtal med våra kunder och inte heller enligt VSBG (Consumer Dispute Settlement Act).